Procedura de angajare fără concurs în poliţia penitenciară în contextul prelungirii stării de urgență – publicare (OMJ nr. 1560/C/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Ordinul Ministrului Justiției (OMJ) nr. 1560/C/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

(M. Of. nr. 357 din 5 mai 2020)

 

Se stabilește procedura de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

 

În M. Of. nr. 357 din 5 mai 2020 a fost publicat OMJ nr. 1560/C/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilește procedura de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1 alin. (2), ANP și unitățile subordonate pot angaja, la nevoie, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă ori cadre care au trecut în rezervă ori cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Acest personal este angajat și încadrat pe posturi de polițiști de penitenciare definitivi, funcționari publici (cu avizul ANP, obținut anterior inițierii procedurii de angajare) sau personal civil contractual, în funcție de necesități.

Totodată, se remarcă faptul că pot face obiectul angajării și elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, numai pe perioada suspendării cursurilor școlare în această unitate de învățământ. De asemenea, pe durata angajării, se va suspenda calitatea de elev.

Conform art. 2, posturile vizate sunt numai cele care rezultă din necesitatea de a se asigura îndeplinirea/continuitatea sarcinilor și activităților în cadrul poliției penitenciare în condiții de siguranță, în contextul în care acestea sunt afectate de existența, răspândirea ori evoluția epidemiei COVID-19.
În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele trebuie să îndeplinească cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, condițiile stabilite în respectivul ordin și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice.

Pe de altă parte, nu vor putea fi angajați în condițiile respectivei proceduri:

– candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/ contractul de muncă din motive disciplinare;

– rezerviștii care au fost clasați medical „apt limitat” sau „inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;

– candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.

Astfel cum dispune art. 10, personalului pentru care directorul unității a luat decizia încadrării ori angajării i se întocmește act administrativ de încadrare sau angajare pentru o perioadă de 6 luni, emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică celui în cauză.

În continuare, vă prezentăm modelul Cererii de înscriere în vederea ocupării postului, prevăzut în anexă, astfel:

„CERERE de înscriere în vederea ocupării postului de ……..

Domnule/Doamnă director,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………….., fiul/fiica lui …………………………………………………. și al/a ………………………………………………, născut/ă în localitatea ……………………………………………., județul …………………………, în anul …………………….., luna …………………………….., ziua …………………….., de cetățenie …………………………………………., cu domiciliul (reședința) în localitatea …………………………………………………….., județul …………………………………, absolvent/ă al/a ……………………………………………….., cu diplomă de ………………………………., specializarea …………………………………………….., de profesie ……………………………………………., salariat/ă la …………………………………, starea civilă …………………………………, vă rog să îmi aprobați angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de …………………………………………………………… la unitatea …………………………………………… din poliția penitenciară.

Am luat cunoștință și accept condițiile de selecționare, drepturile și obligațiile ce îmi revin.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta cerere și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Sunt de acord ca Administrația Națională a Penitenciarelor și unitatea penitenciară angajatoare să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităților de angajare pe durată determinată de 6 luni.

Semnătura ………………………………………………..

Data …………………………………………….

Date de contact ……………………………………………………….

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Procedura de angajare fără concurs în poliția penitenciară în contextul prelungirii stării de urgență – publicare (OMJ nr. 1560/C/2020) was last modified: iulie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.