Noile modificări ale Codului fiscal publicate în Monitorul Oficial: O.U.G. nr. 8/2016

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul fiscal O.U.G. nr. 8/2016
(M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016)
modifică: art. 495 lit. a) – c) și e)
introduce: art. 4951

 

În M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 8/2016.

Art. 495 („Dispoziții tranzitorii”) lit. a) – c) și e) din Codul fiscal
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 495 lit. a) – c) și e) prevedeau faptul că în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc anumite reguli, printre care:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a respectivului cod;

b) persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 495 lit. a) – c) și e) dispun următoarele: În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc anumite reguli, printre care:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;

b) persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

c) persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

[…….]

e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflației înregistrată pentru anul 2016”.

 
Art. 4951 din Codul fiscal
 

Noua reglementare

După art. 495 se introduce un nou articol, art. 4951.

Potrivit noii reglementări, art. 4951 prevede următoarele:

„(1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de consiliul local”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Noile modificări ale Codului fiscal publicate în Monitorul Oficial: O.U.G. nr. 8/2016 was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii