OMDRAP nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar

OMDRAP nr. 1069/2016

(M. Of. nr. 659 din 29 august 2016)

Se aprobă formularul tipizat „Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)” model 2016 ITL – 053, denumit în continuare Registru

În M. Of. nr. 659 din 29 august 2016, a fost publicat OMDRAP nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

 

În continuare, vom prezenta structura respectivului ordin.

Art. 1 Se aprobă formularul tipizat „Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)” model 2016 ITL – 053, denumit în continuare Registru (prevăzut în anexa nr. 1).

Art. 2 Se aprobă formularul tipizat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL – 054 (prevăzut în anexa nr. 2).

Art. 3 Se aprobă „Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informații” dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport (prevăzut în anexa nr. 3).

Art. 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivul ordin.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

OMDRAP nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 was last modified: octombrie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii