O.U.G. nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

Actele modificate Actul modificator Sumar
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 84/2018

(M. Of. nr. 795 din 18 septembrie 2018)

 

introduce: art. 37 alin. (2^3)
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

(rep. M. Of. nr. 765 din 30 septembrie 2016)

introduce: art. 41 alin. (1^1)

În M. Of. nr. 795 din 18 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor. 

O.U.G. nr. 84/2018 modifică următoarele acte normative:

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.);

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (rep. M. Of. nr. 765 din 30 septembrie 2016).

Vă prezentăm, în continuare respectivele modificări:

Art. 37 alin. (23) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României

Noua reglementare

După alin. (2^2) al art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul conținut:

„(2^3) Se pot recepționa ca fiind terminate loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor”.

Art. 41 alin. (1^1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 

Noua reglementare

După alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 10/1995 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru lucrările de infrastructură rutieră și feroviară de interes național, Regulamentul privind recepția construcțiilor se elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

O.U.G. nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor was last modified: octombrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii