O.U.G. nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
O.U.G. nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 358 din 5 mai 2020)

 

Se stabilesc măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

În M. Of. nr. 358 din 5 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile O.U.G. nr. 59/2020.

 

Art. 1

„(1) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă.

(2) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunară prevăzute la art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 și în situația în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgență.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.”

Art. 2

„Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 was last modified: iulie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.