O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – modificări aprobate (Legea nr. 257/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 57/2015
(M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 12/2017
(M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2017)

– modifică: Anexa nr. 2^1 lit. D

– introduce: art. 3^4 alin. (3^1)

În M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 257/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit art. unic din Legea nr. 257/2017 (M. Of. nr. 1011 din 20 decembrie 2017), se aprobă O.U.G nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2017).

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 57/2015 prin O.U.G. nr. 12/2017.

Art. 3^4 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 12/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3^4, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) În situația în care salariul de bază majorat conform alin. (3) este mai mic sau egal cu salariul de bază aferent lunii decembrie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul își păstrează aceeași funcție, nivel de studii, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ, grad/treaptă profesională și gradație, după caz”.

Anexa nr. 2^1 lit. D din O.U.G. nr. 57/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 12/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 2^1 lit. D prevedea:

D. Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

d.1. GRADUL II

1. Funcții didactice de conducere, îndrumare și control

Nr. crt. Instituția de învățământ Salariul de bază
– lei –
Inspector școlar general Inspector școlar general adjunct Inspector școlar Director CCD
1 Inspectorate școlare 5.700 5.335 4.780
2 Casa corpului didactic 5.335

2. Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază
– lei –
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Școli gimnaziale
36-50 de clase/clase și grupe 4.289 4.129 3.651 2.512 3.018 2.263
peste 50 de clase/clase și grupe 4.334 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
2 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
36-50 de clase/clase și grupe 4.379 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
peste 50 de clase/clase și grupe 4.423 4.218 3.748 2.608 3.116 2.360
3 Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat și/sau cantină
36-50 de clase/clase și grupe 4.513 4.218 3.821 2.656 3.227 2.413
peste 50 de clase/clase și grupe 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
4 Licee, centre școlare, școli profesionale, școli – din învățământul special cu cel puțin 32 de clase și internat 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
5 Palatul Național al Copiilor 4.603 4.296 3.903 2.698


d.2.
GRADUL I

Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază
– lei –
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădinițe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 3.716
peste 12 grupe 3.807
2 Grădinița cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 3.897
peste 12 grupe 3.988
3 Școli gimnaziale
a) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.033
cu 1-2 structuri arondate 4.079
cu 3-5 structuri arondate 4.124
cu peste 5 structuri arondate 4.169
b) 10-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.169
c) 18-29 de clase/clase și grupe 4.260 4.125
d) 30-35 de clase/clase și grupe 4.305 4.170 3.660 2.524 3.035 2.266
4 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
a) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) 4.079
b) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.124
c) 12-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.215
d) 18-29 de clase/clase și grupe 4.351 4.080
e) 30-35 de clase/clase și grupe 4.396 4.125 3.710 2.548 3.085 2.315
5 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat și cantină
a) 12-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.305 3.678 2.505 3.106 2.295
b) 18-29 de clase/clase și grupe 4.441 4.140 3.728 2.554 3.156 2.345
c) 30-35 de clase/clase și grupe 4.522 4.185 3.777 2.603 3.206 2.394
6 Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
30-35 de grupe 4.169
36-50 de grupe 4.260 3.710 2.573
peste 50 de grupe 4.351 4.185 3.759 2.603
7 Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică 4.522 4.185 3.759 2.603
8 Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică 4.079
9 Grădinițe învățământ special 3.988
10 Școli speciale
a) cu cel puțin 16 clase, internat și cantină 4.305 3.989
b) cu cel puțin 24 de clase, fără internat și cantină 4.351 4.080
c) cu cel puțin 24 de clase, internat și cantină 4.441 4.148 3.710 2.573 3.085 2.315
11 Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
a) cu cel puțin 16 clase, internat și cantină 4.351 4.080
b) cu cel puțin 24 de clase, fără internat și cantină 4.441 4.134
c) cu cel puțin 24 de clase, internat și cantină 4.522 4.185 3.759 2.603 3.159 2.389
12 Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 4.396 4.125 3.660 2.524
13 Centre școlare pentru educație incluzivă 4.396 4.125 3.660 2.524

*) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al municipiului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2^1, lit. D, referitoare la Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa la respectiva ordonanță de urgență.

Alte prevederi din O.U.G. nr. 12/2017

Conform art. II din O.U.G. nr. 12/2017, prin hotărâre a Guvernului se adoptă normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – modificări aprobate (Legea nr. 257/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.