O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – aprobată (Legea nr. 207/2017)

Abstract

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 206/2017
(M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017)
Se aprobă O.U.G. nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017.

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Art. I din Legea nr. 207/2017

Potrivit art. I, se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:

Articolul din O.U.G. nr. 56/2017 (modificată prin Legea nr. 207/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. II alin. (7) prevedea:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul unic, alin. (7) al art. II se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta”. 

Art. II din Legea nr. 207/2017

Art. II dispune că începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Art. III din Legea nr. 207/2017

Conform art. III, începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la alin. (1), precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru funcțiile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care nu au corespondent în statul de funcții al aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcții existente la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2).

Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creșterea salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispozițiilor alin. (1) pentru funcția cu care se asimilează. În situația în care din aplicarea dispozițiilor alin. (1) pentru aceeași funcție rezultă creșteri salariale procentuale diferite, pentru funcțiile prevăzute la alin. (3) se va calcula și acorda o creștere procentuală medie.

Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăși salariul aferent funcției prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1).

Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creșterii salariale prevăzute la alin. (3) și (4) sunt, pentru funcțiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității, nivelul de coordonare, iar pentru funcțiile de execuție acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii, atribuțiile specifice.

Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanțelor publice putându-se aproba și alte criterii de asimilare, precum și metodologia concretă de acordare a creșterii salariale procentuale prevăzute la alin. (3) și (4).

În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menține în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit în condițiile prezentei legi, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – aprobată (Legea nr. 207/2017) was last modified: decembrie 19th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.