O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule – modificări (O.U.G. nr. 68/2017)

Abstract

ABSTRACT
In October 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as: The
status on the organization and exercise of the profession of insolvency practitioner and the
Code of professional ethics and discipline of the National union of Insolvency
Practitioners in Romania (UNPIR); G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the amounts
representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for
motor vehicle; Local police Law no. 155/2010; Law no. 202/2006 on the organization and
functioning of the National Agency for Employment and G.E.O. no. 129/2000 on adult
training; G.O. no. 38/2015 on alternative dispute resolution between consumers and
traders; G.D. no. 611/2008 regarding the approval of norms for organizing and developing
the civil servants’ career.
Moreover, several regulations were issued, such as: the Code of Conduct of Deputies and
Senators (Parliament Decision no. 77/2017) and the G.E.O. no. 72/2017 regarding the
implementation of the Emergency Warning System “RO-ALERT” for the population.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 52/2017
(M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)
O.U.G. nr. 68/2017
(M. Of. nr. 797 din 9 octombrie 2017)

– introduce: art. 1 alin. (41) și (42), art. 3 alin. (11)

În M. Of. nr. 797 din 9 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 68/2017 pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 52/2017 prin O.U.G. nr. 68/2017.

Articolul unic din O.U.G. nr. 68/2017

Potrivit articolului unic, O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, se completează după cum urmează:

Art. 1 alin. (41) și (42) din O.U.G. nr. 52/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 1 alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plății, organul fiscal central efectuează verificarea existenței acestuia în baza de date deținută.

(42) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat de către plătitor, contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărții de identitate a vehiculului și certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire este însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule înscrie mențiunea «taxă neutilizată» și care este semnat și ștampilat de către aceasta”.

Art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 52/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 68/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 3 alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), care dispune următoarele:

„(11) Sumele stabilite prin hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) se restituie de organele competente astfel:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;

b) timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018”.

👍Vezi și O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule – modificări (O.U.G. nr. 68/2017) was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.