O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – modificări (Legea nr. 240/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 40/2015
(M. Of. nr. 746 din 06 octombrie 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 240/2017
(M. Of. nr. 971 din 7 decembrie 2017)

– modifică: art. 13 alin. (1), art. 22 alin. (3),

– introduce: art. 6 alin. (7ˆ1), art. 35

În M. Of. nr. 971 din 7 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 240/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 240/2017 modifică în mod indirect O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 40/2015 prin Legea nr. 240/2017.

Potrivit articolului unic, se aprobă O.U.G. nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 507 din 30 iunie 2017, cu următoarele modificări și completări:

Art. 6 alin. (7ˆ1) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificată prin Legea nr. 240/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7ˆ1), cu următorul cuprins:

„(7ˆ1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEA”. 

Art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificată prin Legea nr. 240/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea:

„Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează, de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană și se virează la bugetul de stat la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană, și se virează la bugetul de stat, la poziții distincte de venituri pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului”.

Art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificată prin Legea nr. 240/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (3) prevedea:

„(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile”.

Art. 35 din O.U.G. nr. 40/2015 (modificată prin Legea nr. 240/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 34 se introduce un nou articol, art. 35, cu următorul cuprins:

„(1) Pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanțării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate, este de maximum 2%.

(2) Rata de cofinanțare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), și se aprobă prin ghidul solicitantului”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – modificări (Legea nr. 240/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.