O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 96/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 96/2018

(M. Of. nr. 963 din 14 noiembrie 2018)

introduce: art. 98 alin. (2^2)

 

În M. Of. nr. 963 din 14 noiembrie 2018 s-a publicat O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva ordonanță modifică, dar și completează următoarele acte normative:

– Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (M. Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016; cu modif. ult.);

– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.);

– Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.);

– Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (M. Of. nr. 446 din 23 mai 2006; cu modif. ult.);

– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (rep. M. Of. nr. 498 din 7 august 2013; cu modif. ult.);

– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă  O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin O.U.G. nr. 96/2018:

Art. 98 alin. (2^2) O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (completat prin O.U.G. nr. 96/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după alin. (2^1) al art. 98 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se introduce un nou alineat, alin. (22), cu următorul conținut:

„(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 un punct-amendă este 145 lei.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 96/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.