O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 83/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. și completările ult.)

 

 

O.U.G. nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 448 din data de 27 mai 2020)

 

– modifică: art. 32 alin. (2) lit. b), art. 118 alin. (3);

– introduce: art. 61 alin. (4).

 

 

În M. Of. nr. 448 din 27 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe care le vom prezenta în continuare.

 

Art. 32 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G. nr. 83/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (2) lit. b) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 32

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

[…]

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;

 

 

 

Art. 118 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G. nr. 83/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 118 alin. (3) prevedea următoarele aspecte de interes:

„(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant convențional, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator va efectua mențiunile în evidențe și va restitui permisul de conducere, reținând dovada înlocuitoare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 118 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.

 

 

 

Art. 61 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus prin O.U.G. nr. 83/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) În situația încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulație, în condițiile alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acțiunea de intervenție sau în misiunea care a avut caracter de urgență se face în scris de către instituțiile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b), în termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea poliției rutiere.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 83/2020) was last modified: iunie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.