O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 11/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 675 din 13 august 2019)

 

– modifică: art. 36 alin. (3), art. 106;

– introduce: art. 100 alin. (3) lit. h),  art. 101 alin. (1) pct. 19, art. 106^1-106^2, art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 6;

– abrogă: art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2.

 

În M. Of. nr. 675 din 13 august 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Art. 36 alin. (3) din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea:

„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

 

Art. 100 alin. (3) lit. h) din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 100 alin. (3), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h),  cu următorul conținut:

„(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

(…)

h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor”.

 

Art. 101 alin. (1) pct. 19 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 101 alin. (1), după pct. 18 se introduce un nou punct, pct. 19,  cu următorul conținut:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

19. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia”.

 

Art. 106 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 106 prevedea:

„Art. 106

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

a) când permisul de conducere i-a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) când fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;

c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungește cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de circulație”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 106 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5)”.

 

Art. 106^1-106^2 pct. 19 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 106 se introduc două noi articole, art. 106^1-106^2,  cu următorul conținut:

„Art. 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

ART. 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.

(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28”.

 

Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 prevedea:

„(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:

(…)

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la  art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 se abrogă.

 

 

Art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 6 pct. 19 din O.U.G.  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 108 alin. (1) lit. c), după pct. 5 se introduce un nou punct, pct. 6,  cu următorul conținut:

„6. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.G. nr. 11/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.