O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 152/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr.  635 din 29 august 2014; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 152/2019 privind aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

(M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019)

 

– modifică: art. 9 alin. (5), art. 32 alin. (2) lit. b),  art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 118;

introduce: art. 102 alin. (3) lit. f), art. 103 alin. (1) lit. d)-e);

abrogă: art. 102 alin. (1) pct. 10.

 

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 152/2019 privind aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte ormative:

–  O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 635 din 29 august 2014; cu modif. ult.);

–  O.G. nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003  (M. Of. nr. 413 din 30 august 2000).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Art. 9 alin. (5) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (5) prevedea:

„(5) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate sau în reprezentanțe R.A.R., conform legislației în vigoare”.

 

Art. 32 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 32 alin. (2), lit. b) prevedea:

„(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

(…)

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 32 alin. (2), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

(…)

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;”.

 

Art. 102 alin. (1) pct. 10 din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 102 alin. (1), pct. 10 prevedea:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

(…)

10. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (1), pct. 10 se abrogă.

 

Art. 102 alin. (3) lit. f) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 152/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (3), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

(…)

f) deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept”.

 

Art. 103 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 103 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

(…)

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulație încălcată prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 103 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

(…)

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;”.

 

Art. 103 alin. (1) lit. d)-e) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 152/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 103 alin. (1), după lit. c) se introduc două noi litere, lit. d)-e), cu următorul conținut:

„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

(…)

d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală;

e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal”.

 

Art. 106 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 106 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

(…)

b) când fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 106 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, după cum urmează:

(…)

b) în situațiile prevăzute de art. 103 alin. (1) lit. c) – e);”.

 

Art. 118 din O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 118 prevedea:

„Art. 118

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunțării hotărârii judecătorești.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care va efectua mențiunile în evidente și îi va restitui permisul de conducere.

(3^1) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluționează plângerea este definitivă și irevocabilă.*)

(4) În termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 118 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 118

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzii și a sancțiunii contravenționale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de la data înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1).

(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant legal, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator va efectua mențiunile în evidențe și va restitui permisul de conducere, reținând dovada înlocuitoare.

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Sancțiunea contravențională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce își produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență.

(6) Se consideră îndeplinită obligația de predare a permisului de conducere și în cazul în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliției rutiere. Data care se ia în considerare este data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliției rutiere la care a înaintat permisul de conducere.

(7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

(8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliției rutiere se înțelege serviciul poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție, Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale a Municipiului București sau biroul de poliție autostrăzi din cadrul Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Poliției Române”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 152/2019) was last modified: octombrie 31st, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.