O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 130/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006)

Legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 575 din 15 iulie 2019)

– modifică: art. 103 alin. (2); art. 104

– introduce: art. 104^1

 

În M. Of. nr. 575 din 15 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Art. 103 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin Legea nr. 130/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 103 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 103 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.”

 

Art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin Legea nr. 130/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 104 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 104 – La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dar nu mai puțin de 30 de zile, în condițiile prevăzute în regulament.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 104 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 104 – (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

a) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;

b) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârșită o singură dată în 12 luni.

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) și la art. 118 alin. (5).

(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și cazului prevăzut la art. 104^1 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (5).

(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;

c) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.”

 

Art. 104^1 din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus prin Legea nr. 130/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 104 se introduce un nou articol, art. 104^1, cu următorul conținut:

„Art. 104^1 – (1) În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depășească 90 de zile.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenție.

(3) Dacă o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, în timpul valabilității dovezii de reținere a permisului de conducere, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenție.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c).”

Alte prevederi ale Legii nr. 130/2019

Potrivit art. II, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, Guvernul modifică și completează Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006 (M. Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006; cu modif. ult.), corespunzător modificărilor și completărilor dispuse în lege.

Conform art. III, O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.), cu modificările și completările aduse prin respectiva lege se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 130/2019) was last modified: octombrie 16th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.