O.U.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – modificări (Legea nr. 249/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
O.U.G. nr. 1/2017
(M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017; cu modif. ult.)
Legea nr. 249/2017
(M. Of. nr. 993 din 14 decembrie 2017)

– modifică: art. 12 alin. (7)

În M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 249/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea nr. 249/2017 modifică indirect O.U.G. 1/2017.

În continuare vom prezenta respectivele modificări.

Potrivit articolului unic din Legea nr. 249/2017, se aprobă O.U.G. nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 508 din 30 iunie 2017, cu următoarea modificare:

Art. 12 alin. (7) din O.U.G. nr. 1/2017 (modificată prin Legea nr. 249/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (7) prevedea:

„(7) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (5), ministrului delegat pentru fonduri europene i se deleagă calitatea de reprezentant și de ordonator principal de credite pentru activitățile aferente domeniului pentru care a fost învestit”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (5), ministrul delegat pentru fonduri europene are calitatea de reprezentant și de ordonator principal de credite pentru activitățile aferente domeniului pentru care a fost învestit”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – modificări (Legea nr. 249/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.