O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – modificări (O.U.G. nr. 15/2018)

Abstract

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

 

Actul modificat Actul modificator Sumar

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

(M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 15/2018

(M. Of. nr. 225 din 13 martie 2018)

modifică: art. 21, art. 23 alin. (2)

În M. Of. nr. 225 din 13 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 15/2018 aduce modificări mai multor acte normative, printre care și O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 21 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) si (5) , plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului indemnizației acordate.

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.

 

Art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) prevedea:

„(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări (O.U.G. nr. 15/2018) was last modified: mai 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.