Neconstituționalitate: art. 112^1 („Confiscarea extinsă”) alin. (2) lit. a) NCP

În M. Of. nr. 102 din 9 februarie 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 11/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1121 („Confiscarea extinsă”) alin. (2) lit. a) NCP (Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009).
 
Vom prezenta, în cele ce urmează, conținutul dispozițiilor care fac obiectul excepției de neconstituționalitate:

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1121 alin. (2) lit. a) NCP.

Art. 1121 alin. (2) lit. a) are următorul conținut: „Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit; […]”.

D.C.C. nr. 356/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1182 alin. (2) lit. a) din Codul penal din 1969

Curtea reține faptul că, printr-o decizie anterioară, Decizia nr. 356/2014 (M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014), aceasta s-a pronunțat asupra constituționalității prevederilor art. 1182 („Confiscarea extinsă”) alin. (2) lit. a) din Codul penal din 1969, constatând că acestea sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012).

Prin decizia anterior arătată, referitor la critica autorului excepției potrivit căreia dispozițiile supuse controlului de constituționalitate permit aplicarea cu caracter retroactiv a măsurii confiscării extinse, cu încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituție, atât timp cât aceasta se aplică unor bunuri dobândite în urmă cu până la 5 ani, dar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012, Curtea a reținut că: „sub incidența reglementării constituționale consacrate de art. 15 alin. (2) referitor la retroactivitatea legii penale sau contravenționale mai favorabile pot intra numai normele de drept penal material (substanțial) și nicidecum cele de drept penal procedural care sunt de imediată aplicare”.

Curtea constată că dispozițiile art. 1121 alin. (2) lit. a) NCP cuprind o soluție legislativă identică cu cea a art. 1182 alin. (2) lit. a) din Codul penal din 1969, cele două texte fiind introduse în actele normative anterior arătate prin Legea nr. 63/2012. Având în vedere identitatea de obiect al prezentei excepții cu cel al excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969, norma privind confiscarea extinsă prevăzută la art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal nu poate depăși limita temporală reprezentată de data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2012, neputându-se dispune cu privire la bunurile dobândite de persoana condamnată înaintea datei anterior referite, soluție de principiu reținută în Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014, anterior analizată. Prin urmare, Curtea constată că prevederile art. 1121 alin. (2) lit. a) NCP nu pot depăși limita temporală cu privire la confiscarea bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoarea Legii nr. 63/2012, chiar dacă infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea sunt comise după această dată, soluția contrară încălcând principiul neretroactivității legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție.
 

D.C.C. nr. 11/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1121 („Confiscarea extinsă”) alin. (2) lit. a) NCP

Prin Decizia nr. 11/2015, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile art. 1121 alin. (2) lit. a) NCP sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate: art. 112^1 („Confiscarea extinsă”) alin. (2) lit. a) NCP was last modified: mai 18th, 2015 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Căutare