Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 395/2016)

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016
(M. Of. nr. 423 din 06 iunie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice”)
Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice”)
Cap. III („Realizarea achiziției publice”)
Cap. IV („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 423 din 06 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme metodologice.

Cap. I („Dispoziții generale și organizatorice”)

Cap. II („Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice”)

Cap. III („Realizarea achiziției publice”)

Cap. IV („Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru”)

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 395/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii