Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (H.G. nr. 1/2016) – rectificări

Actul de aprobare Actul aprobat Sumar
H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016) Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Rectificare (M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016):
– la Titlul VII Cap. VII Secț. 1 pct. 31 alin. (6) teza finală, în loc de: „… al operațiunii de refacturate, ….” se va citi: „… al operațiunii refacturate, …”
– la Titlul IX Cap. IV Secț. a 3-a, la pct. 116 alin. (5), în loc de: „… prevăzute la pct. 7 din …” se va citi: „… prevăzute la pct. 8 din …”

În M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016, s-au publicat rectificări cu privire la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016), se fac următoarele rectificări:

Rectificările au în vedere următoarele:

Titlul VII Cap. VII Secț. 1 pct. 31 alin. (6) teza finală

Potrivit rectificării, la Titlul VII Cap. VII Secț. 1 pct. 31 alin. (6) teza finală, în loc de: „… al operațiunii de refacturate, ….” se va citi: „… al operațiunii refacturate, …”.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la pct. 31 alin. (6) se prevedea faptul că în măsura în care persoana impozabilă poate face dovada că singurul scop este refacturarea de cheltuieli, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5), nu este obligată să aibă înscrisă în obiectul de activitate realizarea livrărilor/prestărilor pe care le refacturează. Spre deosebire de situația prezentată la alin. (3), în cazul structurii de comisionar persoana impozabilă are dreptul la deducerea taxei aferente achizițiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, în condițiile legii, și are obligația de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile taxabile. Se consideră că la aplicarea structurii de comisionar exigibilitatea pentru operațiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de către persoana care refacturează cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operațiunilor refacturate. Pentru fiecare cheltuială refacturată se va aplica regimul fiscal al operațiunii de refacturate, referitoare, printre altele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile livrării/prestării refacturate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 31 alin. (6) prevede: „În măsura în care persoana impozabilă poate face dovada că singurul scop este refacturarea de cheltuieli, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5), nu este obligată să aibă înscrisă în obiectul de activitate realizarea livrărilor/prestărilor pe care le refacturează. Spre deosebire de situația prezentată la alin. (3), în cazul structurii de comisionar persoana impozabilă are dreptul la deducerea taxei aferente achizițiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, în condițiile legii, și are obligația de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile taxabile. Se consideră că la aplicarea structurii de comisionar exigibilitatea pentru operațiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de către persoana care refacturează cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operațiunilor refacturate. Pentru fiecare cheltuială refacturată se va aplica regimul fiscal al operațiunii refacturate, referitoare, printre altele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile livrării/prestării refacturate”.

 

Titlul IX Cap. IV Secț. a 3-a la pct. 116 alin. (5)

Potrivit rectificării, la Titlul IX Cap. IV Secț. a 3-a, la pct. 116 alin. (5), în loc de: „… prevăzute la pct. 7 din …” se va citi: „… prevăzute la pct. 8 din …”.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 116 alin. (5) stabilea faptul că în cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcție atât transportului de persoane, cât și de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 7 din tabelul de la art. 470 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Codul fiscal. Intră sub incidența acestui alineat automobilele mixte și automobilele specializate/autospecializate, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 116 alin. (5) stabilește: „În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcție atât transportului de persoane, cât și de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 8 din tabelul de la art. 470 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Codul fiscal. Intră sub incidența acestui alineat automobilele mixte și automobilele specializate/autospecializate, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare”.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (H.G. nr. 1/2016) – rectificări was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii