Neconstituționalitate (M. Of. nr. 69/1.02.2016): Art. 509 („Obiectul şi motivele revizuirii”) alin. (1) pct. 11 Cod procedură civilă. Sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul”

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 866/2015
(M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016)
Codul de procedură civilă Art. 509 alin. (1) pct. 11 Sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” din cuprinsul dispozițiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora

În M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 866/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 509 („Obiectul și motivele revizuirii”) Cod procedură civilă

(1) Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă:

(…)

11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepții.

(2) Pentru motivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii și hotărârile care nu evocă fondul”.

 

D.C.C. nr. 866/2015

Prin Decizia nr. 866/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 4.670/111/2013 al Tribunalului Bihor – Secția I civilă și a constatat că sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” din cuprinsul dispozițiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituțională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora.

 

Alte precizări cu privire la D.C.C. nr. 866/2015

Prin aceeași decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceiași autori în același dosar al aceleiași instanțe și a constatat că dispozițiile art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 69/1.02.2016): Art. 509 („Obiectul și motivele revizuirii”) alin. (1) pct. 11 Cod procedură civilă. Sintagma „pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul” was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii