Neconstituționalitate (M. Of. nr. 103/10.02.2016): Dispozițiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate

Decizia CCR Actul normativ Dispozițiile legale Sumar
D.C.C. nr. 859/2015 (M. Of. nr. 103 din 10 februarie 2016) O.U.G. nr. 7/2015
(M. Of. nr. 256 din 16 aprilie 2015)
Dispozițiile respectivei legi Dispozițiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 103 din 10 februarie 2016, s-a publicat D.C.C. nr. 859/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (M. Of. nr. 256 din 16 aprilie 2015).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (M. Of. nr. 256 din 16 aprilie 2015), care cuprinde trei articole.

Art. 1 O.U.G. nr. 7/2015

(1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise în domeniul public al statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale, altor instituții publice de interes național, după caz, sau regiilor autonome de interes național, denumite în continuare entități beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrare entităților beneficiare, la solicitarea acestora, la valoarea stabilită potrivit art. 6 alin. (3) din O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată”.

Art. 2 O.U.G. nr. 7/2015

„(1) Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între organul de valorificare și entitatea beneficiară. În toate cazurile, termenul de predare-preluare este de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) În situația în care procesul-verbal de predare-preluare nu este încheiat în termenul stabilit în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (1), bunurile revin de drept în proprietatea privată a statului și pot fi valorificate conform prevederilor O.G. nr. 14/2007, republicată”.

Art. 3 O.U.G. nr. 7/2015

(1) Bunurile imobile confiscate aflate în procedura de valorificare prin licitație publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse prevederilor O.G. nr. 14/2007, republicată, până la finalizarea procedurii de licitație publică.

(2) Dacă procedura de valorificare prin licitație publică nu s-a finalizat cu adjudecarea bunului imobil, acesta poate intra sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

 

D.C.C. nr. 859/2015

Prin Decizia nr. 859/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate sunt neconstituționale.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 103/10.02.2016): Dispozițiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii