Neconstituționalitate (M. Of. nr. 975/19.11.2018): Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 638/2018

(M. Of. nr. 975 din 19 noiembrie 2018)

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (M. Of. nr. 399 din 8 iunie 2015) Art. 25 alin. (4) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 975 din 19 noiembrie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 638/2018 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (M. Of. nr. 399 din 8 iunie 2015).

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 25 Legea nr. 64/2008

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face contestație în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției.

(4) Contestația se adresează inspectorului-șef al inspecției teritoriale de care aparține inspectorul constatator”.

Art. 26 Legea nr. 64/2008

„Dispozițiile art. 24 și 25 referitoare la contravenții se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

D.C.C. nr. 638/2018

Prin Decizia nr. 638/2018, CCR a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea TENDA UNION ART – S.R.L. din Constanța în Dosarul nr. 16.249/180/2016 al Judecătoriei Bacău – Secția civilă și constată că prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil sunt neconstituționale.

 

Prin aceeași decizie, CCR a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceeași autoare în același dosar al aceleiași instanțe judecătorești și constată că prevederile art. 25 alin. (1)-(3) și art. 26 din Legea nr. 64/2008 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE[/butto

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 975/19.11.2018): Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil was last modified: aprilie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.