Neconstituționalitate (M. Of. nr. 809/12.10.2017): Art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005

Abstract

ABSTRACT
As a result of the activity conducted by the Constitutional Court, in July, the following
decisions were published (pleas of unconstitutionality granted):
Decision no. 460/2017 regarding art. 33 of the G.E.O. no. 158/2005 on the social health
insurance leaves and indemnities; Decision no. 588/2017 regarding art. 58 paragraph (1) of Law
no. 303/2004 regarding the status of judges and prosecutors and Decision no. 562/2017 regarding
art. 117 para. (1)letter a) and letter b) of the Code of criminal procedure.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 460/2017 Art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005  Soluția legislativă cuprinsă în art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat și plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, în alte situații decât cele prevăzute expres de acest text de lege, este neconstituțională.

În M. Of. nr. 809 din 12 octombrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 460/2017 din 22 iunie 2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

O.U.G. nr. 158/2005

Art. 1

(1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul ori reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă: 

A. desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum și orice alte activități dependente; 

B. desfășoară activități în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;”.

Art. 33

Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanțe de urgență, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator”.

D.C.C. nr. 460/2017

Prin Decizia nr. 460/2017, Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate formulată de Andra-Roxana Trandafir în Dosarul nr. 47.685/3/2015 al Tribunalului București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că soluția legislativă cuprinsă în art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizației de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat și plătit contribuția pentru concedii și indemnizații, în alte situații decât cele prevăzute expres de acest text de lege, este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 809/12.10.2017): Art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 was last modified: decembrie 7th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.