Neconstituționalitate (M. Of. nr. 765/26.09.2017): Art. 249 alin. (1) CPP şi art. 298 NCPP

Abstract

ABSTRACT
As a result of the activity conducted by the Constitutional Court, in September, the following
decisions were published (pleas of unconstitutionality granted):
Decision no. 437/2017 of 22 June 2017 regarding the objection of unconstitutionality of the
provisions of art. 348 para. (2) of the Code of criminal procedure; Decision no. 518/2017 of 6 July
2017 regarding the objection of unconstitutionality of the provisions of art. 249 para. (1) of the
Criminal Code of 1969 and of art. 298 of the Criminal Code.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 518/2017 CPP, NCPP Dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”.

În M. Of. nr. 765 din 26 septembrie 2017, a fost publicată Decizia nr. 518/2017 din 6 iulie 2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (1) din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Codul penal din 1969

Art. 249

(1) Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă”.

Codul penal

Art. 298

Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

D.C.C. nr. 518/2017

Prin Decizia nr. 518/2017, Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate formulată de Ovidiu George Bălan în Dosarul nr. 13.783/180/2014 al Curții de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, de Gheorghe Iriza în Dosarul nr. 13.044/318/2015 al Judecătoriei Târgu Jiu – Secția penală, de Andreea Adriana Dămureanu în Dosarul nr. 21.463/215/2015 al Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori și, respectiv, de George Zamfir în Dosarul nr. 29.663/215/2015 al Judecătoriei Craiova – Secția penală și constată că dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 765/26.09.2017): Art. 249 alin. (1) CPP și art. 298 NCPP was last modified: octombrie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.