Neconstituționalitate (M. Of. nr. 733/21.09.2016): Dispoziţiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 501/2016 Codul de procedură penală Art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) Dispozițiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

În M. Of. nr. 733 din 21 septembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 501/2016 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală, în varianta de dinaintea intrării în vigoare a O.U.G. nr. 18/2016.

Art. 428 („Termenul de introducere a contestației în anulare”)

(1) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 poate fi introdusă în 10 zile de la data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoștință de hotărârea a cărei anulare se cere”.

Art. 426 lit. i) („Cazurile de contestație în anulare”)

Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri:

(…)

i) când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă”.

D.C.C. nr. 501/2016

 

Prin Decizia nr. 501/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 3.695/2/2015 (2.219/2015) al Curții de Apel București – Secția a II-a penală și a constatat că dispozițiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

 

*De altfel, CCR a constatat că legiuitorul a remediat viciul de neconstituționalitate constatat în respectiva decizie, art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală fiind modificat prin art. II pct. 110 din O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 389 din 23 mai 2016, în sensul că: „(1) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) și c)-h) poate fi introdusă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanței de apel. (2) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. b) și i) poate fi introdusă oricând”.

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 733/21.09.2016): Dispozițiile art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală was last modified: octombrie 17th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii