Neconstituționalitate (M. Of. nr. 679/06.08.2018): Dispozițiile Legii manualului școlar

Abstract

In August 2018, as a result of the activity carried out by the Constitutional Court of Romania,
several decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality admitted) as regards the
following legal acts: certain provisions of the Law amending the Law of national education, the Law
amending Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, Law on school manual, certain
provisions of the Law amending and supplementing the Law on local public administration no.
215/2001 and Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, the provisions of Law on
setting up the Sovereign Development and Investment Fund – S.A. and for amending certain legal
acts.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 537/2018

(M. Of. nr. 679 din 6 august 2018)

Legea manualului școlar Legea manualului școlar este neconstituțională.

 

În M. Of. nr. 679 din 6 august 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 537/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii manualului școlar.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Dispozițiile Legii manualului școlar

 

D.C.C. nr. 537/2018

 

Prin D.C.C. nr. 537/2018, pronunțată în ședința din 18 iulie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că Legea manualului școlar este neconstituțională, în ansamblul său.

 

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a constatat că Legea manualului școlar, fiind adoptată cu majoritatea absolută, în temeiul art. 76 alin. (1), încalcă procedura constituțională de adoptare a legilor ordinare, care prevede, la art. 76 alin. (2) din Constituție, majoritatea simplă. Întrucât criteriul formal este subsecvent îndeplinirii criteriului material pentru circumscrierea legii în categoria organică sau ordinară, Curtea constată că, prin nerespectarea procedurii de vot, legiuitorul adăugă domeniului organic noii materii de reglementare, împrejurare ce contravine art. 73 alin. (3) din Constituție, care este de strictă și limitativă interpretare. Mai mult, greșita calificare a legii a determinat inversarea rolului celor două Camere ale Parlamentului, astfel că legea criticată încalcă și dispozițiile art. 75 din Constituție, potrivit cărora, în materia reglementată, Cameră decizională este Camera Deputaților.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 679/06.08.2018): Dispozițiile Legii manualului școlar was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.