Neconstituționalitate (M. Of. nr. 676/03.08.2018): Unele modificări aduse Legii educației naționale

Abstract

In August 2018, as a result of the activity carried out by the Constitutional Court of Romania,
several decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality admitted) as regards the
following legal acts: certain provisions of the Law amending the Law of national education, the Law
amending Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, Law on school manual, certain
provisions of the Law amending and supplementing the Law on local public administration no.
215/2001 and Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, the provisions of Law on
setting up the Sovereign Development and Investment Fund – S.A. and for amending certain legal
acts.

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 528 din 17 iulie 2018

(M. Of. nr. 676 din data de 3 august 2018)

Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 Art. unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] Dispozițiile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005 în partea privitoare la divizare] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și dispozițiile articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.
Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educație Art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005 în partea privitoare la divizare]
Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 Art. unic [cu referire la art. 16 alin. (1)]

 

În M. Of. nr. 676 din data de 3 august 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 528/2018 cu privire la mai multe excepții și obiecții de neconstituționalitate, printre care și obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. I pct. l [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] și art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și art. unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor, obiecție formulată de Președintele României.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

– Art. unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 – Art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005 în partea privitoare la divizare] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației;

– Art. unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

D.C.C. nr. 528/2018

Prin D.C.C. nr. 528/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005 în partea privitoare la divizare] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolul unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt neconstituționale.

 

De asemenea, în aceeași ședință, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct.1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și art. II [cu referire la art. 32^1 din O.U.G. nr. 75/2005 în partea privitoare la fuziune] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, precum și Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 676/03.08.2018): Unele modificări aduse Legii educației naționale was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.