Neconstituționalitate (M. Of. nr. 674/02.08.2018): Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative

Abstract

In August 2018, as a result of the activity carried out by the Constitutional Court of Romania,
several decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality admitted) as regards the
following legal acts: certain provisions of the Law amending the Law of national education, the Law
amending Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, Law on school manual, certain
provisions of the Law amending and supplementing the Law on local public administration no.
215/2001 and Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, the provisions of Law on
setting up the Sovereign Development and Investment Fund – S.A. and for amending certain legal
acts.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 531/2018

(M. Of. nr. 674 din 2 august 2018)

Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative este neconstituțională.

 

În M. Of. nr. 674 din 2 august 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 531/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative

 

D.C.C. nr. 531/2018

 

Prin D.C.C. nr. 531/2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative este neconstituțională.

 

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. dă expresie unei operațiuni juridice cu caracter individual, aplicabile, prin definiție, numai unui singur caz expres determinat, creând o societate cu un singur acționar supusă regulilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 (rep. în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004), și art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990; cu modif. ult.), potrivit cărora „unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărâre a Guvernului”. Prin urmare, Curtea a constatat că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului separației puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituție, și a rolului Parlamentului, prevăzut de art. 61 alin. (1) din Constituție.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 674/02.08.2018): Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.