Neconstituționalitate (M. Of. nr. 674/02.08.2018): Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative

Abstract

In August 2018, as a result of the activity carried out by the Constitutional Court of Romania,
several decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality admitted) as regards the
following legal acts: certain provisions of the Law amending the Law of national education, the Law
amending Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, Law on school manual, certain
provisions of the Law amending and supplementing the Law on local public administration no.
215/2001 and Law no. 393/2004 on the Statute of local elected officials, the provisions of Law on
setting up the Sovereign Development and Investment Fund – S.A. and for amending certain legal
acts.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 531/2018

(M. Of. nr. 674 din 2 august 2018)

Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative este neconstituțională.

 

În M. Of. nr. 674 din 2 august 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 531/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 

Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative

 

D.C.C. nr. 531/2018

 

Prin D.C.C. nr. 531/2018, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative este neconstituțională.

 

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. dă expresie unei operațiuni juridice cu caracter individual, aplicabile, prin definiție, numai unui singur caz expres determinat, creând o societate cu un singur acționar supusă regulilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 (rep. în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004), și art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990; cu modif. ult.), potrivit cărora „unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărâre a Guvernului”. Prin urmare, Curtea a constatat că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului separației puterilor în stat, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituție, și a rolului Parlamentului, prevăzut de art. 61 alin. (1) din Constituție.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 674/02.08.2018): Dispozițiile Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii