Neconstituționalitate (M. Of. nr. 629/19.07.2018): Art. unic pct. 3 și 5 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea ANARC

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to: art.
127 (“Facultative jurisdiction”) paragraphs (1)-(2) of the Code of civil procedure, art. 252^3
(“Capitalization of immovable seized during the trial”) of the Criminal Procedure Code, art. 56 para.
(1) letter c) sentence I of the Labour Code, and also in relation to the provisions of Law for amending
and supplementing Law no. 334/2006 on the financing of political parties’ activity and electoral
campaigns, of art. 37 para. (3) of the Law of national education no. 1/2011, the provisions of Law for
the approval of the G.E.O. no. 55/2016 on the reorganization of the National Company of Motorway
and National Roads of Romania, art. 1 letter e) sentence I of the Parliament Decision no. 20/2018
regarding the establishment of the Joint Special Committee of the Chamber of Deputies and the
Senate for the preparation of the Administrative Code, the provisions of Law on the approval of the
G.E.O. no. 85/2016 for amending and supplementing G.E.O. no. 23/2008 on fisheries and
aquaculture, certain provisions of the Law for amending and supplementing Law no. 254/2013 on
the execution of punishments and custodial measures ordered by the court during the criminal trial,
the provisions of the Romanian Parliament Decision no. 21/2018 on the appointment of a member of
the Ruling Council of the National Council for Combating Discrimination, sole art. points 3 and 5 of
the Law on the approval of the G.E.O. no. 33/2017 for amending and supplementing art. 11 of the
G.E.O. no. 22/2009 regarding the establishment of ANARC, art. 51 para. (3) of Law no. 317/2004
on regarding the Superior Council of Magistracy, art. 30 para. (2) and (3) and art. 280 para. (2) of
Law no. 95/2006 regarding the health reform, as well as the provisions of Law for amending and
supplementing certain health regulations.
Moreover, another decision was published regarding an objection of unconstitutionality related
to the phrase “all social relations” in the content of the provisions of the Law for amending and
supplementing Law no. 535/2004 on the prevention and fighting against terrorism.

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 452/2018
(M. Of. nr. 629 din 19 iulie 2018)
Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Art. unic pct. 3 și 5 Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 629 din 19 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 452/2018 privind dispozițiile art. unic pct. 3 și pct. 5 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, obiecție formulată de Președintele României.

 

Obiectul obiecției de neconstituționalitate

 

Art. unic pct. 3 și pct. 5 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 

D.C.C. pronunțată în ședința din 4 iulie 2018

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagmele „cu votul majorității deputaților și senatorilor” din cuprinsul art. unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și al art. unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1) din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 sunt neconstituționale. 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 629/19.07.2018): Art. unic pct. 3 și 5 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din O.U.G. nr. 22/2009 privind înființarea ANARC was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.