Neconstituționalitate (M. Of. nr. 575/6.07.2018): Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to: art.
127 (“Facultative jurisdiction”) paragraphs (1)-(2) of the Code of civil procedure, art. 252^3
(“Capitalization of immovable seized during the trial”) of the Criminal Procedure Code, art. 56 para.
(1) letter c) sentence I of the Labour Code, and also in relation to the provisions of Law for amending
and supplementing Law no. 334/2006 on the financing of political parties’ activity and electoral
campaigns, of art. 37 para. (3) of the Law of national education no. 1/2011, the provisions of Law for
the approval of the G.E.O. no. 55/2016 on the reorganization of the National Company of Motorway
and National Roads of Romania, art. 1 letter e) sentence I of the Parliament Decision no. 20/2018
regarding the establishment of the Joint Special Committee of the Chamber of Deputies and the
Senate for the preparation of the Administrative Code, the provisions of Law on the approval of the
G.E.O. no. 85/2016 for amending and supplementing G.E.O. no. 23/2008 on fisheries and
aquaculture, certain provisions of the Law for amending and supplementing Law no. 254/2013 on
the execution of punishments and custodial measures ordered by the court during the criminal trial,
the provisions of the Romanian Parliament Decision no. 21/2018 on the appointment of a member of
the Ruling Council of the National Council for Combating Discrimination, sole art. points 3 and 5 of
the Law on the approval of the G.E.O. no. 33/2017 for amending and supplementing art. 11 of the
G.E.O. no. 22/2009 regarding the establishment of ANARC, art. 51 para. (3) of Law no. 317/2004
on regarding the Superior Council of Magistracy, art. 30 para. (2) and (3) and art. 280 para. (2) of
Law no. 95/2006 regarding the health reform, as well as the provisions of Law for amending and
supplementing certain health regulations.
Moreover, another decision was published regarding an objection of unconstitutionality related
to the phrase “all social relations” in the content of the provisions of the Law for amending and
supplementing Law no. 535/2004 on the prevention and fighting against terrorism.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 432/2018

(M. Of. nr. 575 din 6 iulie 2018)

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 575 din 6 iulie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 432/2018 cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, obiecție formulată de un număr de 80 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România.

 

Obiectul dezbaterii

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 

 

D.C.C. nr. 432/2018

Prin D.C.C. nr. 432/2018, Curtea Constituțională cu unanimitate de voturi, a admis obiecția și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale este neconstituțională.

 

 

Curtea Constituțională a constatat încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituție, deoarece, la adoptarea legii examinate, Parlamentul a procedat contrar considerentelor reținute în parag. 59 al Deciziei nr. 718/2017 (M. Of. nr. 998 din 15 decembrie 2017), în sensul că procesul legislativ pentru adoptarea acestei legi nu a încetat efectiv, ci a continuat prin demararea procedurii de reexaminare a legii. Aceasta, însă, este o procedură ce se declanșează de drept în temeiul art. 147 alin. (2) din Legea fundamentală, în situația în care Curtea constată neconstituționalitatea unor dispoziții dintr-o lege înainte de promulgare, și nu a legii, în ansamblul său.  Or, prin Decizia nr. 718/2017, Curtea a constatat neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în integralitatea sa.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 575/6.07.2018): Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.