Neconstituționalitate (M. Of. nr. 53/28.01.2020): Art. 62 alin. (1) și (3) și art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 591/2019

(M. Of. nr. 53 din 28 ianuarie 2020)

 

Art. 62 alin. (1) și (3) și art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 53 din 28 ianuarie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 591/2019 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1), (2) și (3) și art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016.

Așadar, Curtea a constatat faptul că dispozițiile art. 62 alin. (1) și (3) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum și dispozițiile art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016, sunt neconstituționale.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 62 alin. (1) și (3) și art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

 

Art. 62 – (1) În vederea administrării registrelor prevăzute la art. 164, în cadrul și sub autoritatea Uniunii se înființează, se organizează și funcționează CNARNN, ca entitate cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin regulamentul propriu, aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(3) CNARNN are sediul în municipiul București. CNARNN are sigiliu propriu, care cuprinde denumirea sa și stema României, și siglă proprie și se înființează, se organizează și funcționează, fără îndeplinirea altor formalități, în baza prevederilor prezentei legi.

și

Art. 63 – (1) În scopul stabilirii și acordării pensiilor private se înființează, sub autoritatea Uniunii, Casa de Pensii a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de pensii, instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, în condițiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

(4) Modul de organizare și funcționare, precum și data de la care Casa de pensii își începe activitatea se stabilesc prin statut. Casa de pensii are sediul în municipiul București, ștampilă și siglă proprii, care cuprind cel puțin stema României și denumirea, și se înființează, se organizează și funcționează fără îndeplinirea altor formalități.

 

 

D.C.C. nr. 591/2019

Prin Decizia nr. 591/2019, Curtea Constituțională  a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 62 alin. (1) și (3), precum și dispozițiile art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016,  sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 53/28.01.2020): Art. 62 alin. (1) și (3) și art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.