Neconstituționalitate (M. Of. nr. 532/27.06.2018): art. 1 lit. e) t. I din Hot. Parlamentului nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale

Abstract

As a result of the activity carried on by the Constitutional Court, several decisions were
published in June 2018 (pleas and objections of unconstitutionality granted), with reference to:
art. 155 (“Interruption of the limitation period of the criminal liability”) paragraph (1) of the
Criminal Code, art. 10 paragraph (5) second sentence of Law no. 360/2002 regarding the statute of
police servant, but also with reference to the provisions of the Law regarding the alternative measures
of executing custodial sentences, of the Law for amending and supplementing Law no. 7/2006 on the
statute of the parliamentary public servant, as well as in relation to art. 1 letter e) first sentence of the
Parliament Decision no. 19/2018 for the establishment of the joint standing Committee of the
Chamber of Deputies and the Senate on the examination and update of the regulatory framework
applicable in the national security field.

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 388/2018

(M. Of. nr. 532 din 27 iunie 2018)

Art. 1 lit. e) din Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2018 

(M. Of. 341 din 19 aprilie 2018)

Dispozițiile Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale

 

În M. Of. nr. 532 din 27 iunie 2018, s-a publicat DCC nr. 388/2018 privind sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr.19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale (M. Of. 341 din 19 aprilie 2018).

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

 Art. 1 lit. e) din Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2018 

„Comisia poate avea rol de inițiator al propunerilor legislative în domeniul securității naționale, organizează dezbaterile asupra acestora și întocmește rapoartele pe care le va înainta celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere și adoptare”.

 

D.C.C. nr. 388/2018

Prin Decizia nr. 388/2018, cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că dispozițiile art. 1 lit. e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale sunt neconstituționale.

 

De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituționalitate și a constatat că celelalte dispoziții ale Hotărârii Parlamentului nr. 19/2018 sunt constituționale în raport de criticile formulate.

Curtea a reținut că dispozițiile art. 1 lit. e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului nr. 19/2018, potrivit căruia „Comisia poate avea rol de inițiator al propunerilor legislative în domeniul (…)” contravin prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituție, care prevăd expres și limitativ titularii dreptului de inițiativă legislativă, și anume Guvernul, deputații, senatorii și, cu îndeplinirea unor condiții speciale, un număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Nefiind inclusă în această enumerare, o comisie parlamentară nu poate exercita în nume propriu  acest drept, deoarece reprezintă o entitate distinctă de cea a membrilor săi parlamentari, doar aceștia din urmă având dreptul de inițiativă legislativă,  în virtutea rolului lor constituțional.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 532/27.06.2018): art. 1 lit. e) t. I din Hot. Parlamentului nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale was last modified: iulie 11th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.