Neconstituționalitate (M. Of. nr. 50/18.01.2019): unele dispoziții din Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articole Sumar
D.C.C. nr. 684/2018

(M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2019)

Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Articolul unic [cu referire la art. 109 alin. (6)-(11), (13) și (14) din O.U.G. nr. 195/2002] Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 50 din 18 ianuarie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 684/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (3), (4), (6) – (11), (13) și (14) din O.U.G. nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).

 

Obiectul controlului de constituționalitate

Articol unic din Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice  

„Articolul 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.), se modifică și se completează după cum urmează:

«Art. 109. – […] (3) Constatarea contravențiilor cu privire la faptele care încalcă dispozițiile privind limitele de viteză se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(4) Dispozitivele destinate măsurării vitezei se instalează exclusiv pe autovehicule care prezintă înscrisurile și însemnele distinctive ale poliției rutiere și care sunt poziționate vizibil. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate măsurării vitezei se utilizează la o distanță maximă de 10 metri de autovehiculele care prezintă înscrisurile și însemnele distinctive ale poliției rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule care nu prezintă înscrisurile și însemnele distinctive, de către polițiști care nu poartă uniforme, cu înscrisuri și însemne distinctive, conform alin. (1).

[…] (6) În cazul utilizării dispozitivelor radar instalate pe autovehicule staționare sau pe suporții amenajărilor rutiere ori a utilizării dispozitivelor radar tip pistol, este obligatorie presemnalizarea prezenței acestora în zona drumului public prin panouri de atenționare, postate mai înainte pe sensul de mers, cu minimum 500 m în localitate și cu minimum 2.000 m în afara localității, dar nu mai mult de 1.000 m în localitate și 4.000 m în afara localității față de radar.

(7) Panourile de atenționare prevăzute la alin. (6) se asigură și se montează de către administratorul drumului public, la solicitarea poliției rutiere.

(8) Se interzice constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (3) cu ajutorul dispozitivelor radar, cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (6).

(9) În cazul respectării prevederilor prevăzute la alin. (8), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(10) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin regulament. Nerespectarea prevederilor alin. (8) atrage nulitatea absolută a procesului-verbal de constatare a contravenției și sancționarea polițistului, în condițiile art. 55 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Contravenientul poate achita în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

[…] (13) În cazul prevăzut la alin. (12), agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.

(14) Amenzile privind circulația pe drumurile publice se achită în condițiile legii și se fac venit integral la bugetele locale. […]»”.

 

D.C.C. nr. 684/2018

Prin Decizia nr. 684/2018, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și constată că dispozițiile articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (6) – (11), (13) și (14) din O.U.G. nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt neconstituționale.

De asemenea, prin aceeași decizie, CCR a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de același autor și constată că celelalte dispoziții de lege criticate sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 50/18.01.2019): unele dispoziții din Legea pentru modificarea art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice was last modified: martie 27th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii