Neconstituționalitate (M. Of. nr. 500/20.06.2019): Art. 377 („Cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii”) alin. (4) și art. 386 („Schimbarea încadrării juridice”) alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C nr. 350/2019 Codul de procedură penală art. 377 alin. (4) și art. 386 alin. (1) Respectivele dispoziții sunt constituționale în măsura în care instanța de judecată se pronunță cu privire la schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care nu soluționează fondul cauzei

 

În M. Of. nr. 500 din 20 iunie 2019 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 350/2019 prin care s-a dezbătut excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 377 alin. (4) și art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 377 („Cercetarea judecătorească în cazul recunoașterii învinuirii”) alin. (4)  din Codul de procedură penală

„Dacă instanța constată, din oficiu, la cererea procurorului sau a părților, că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare trebuie schimbată, este obligată să pună în discuție noua încadrare și să atragă atenția inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă.[…]”

Art. 386 („Schimbarea încadrării juridice”) alin. (1) din Codul de procedură penală

Dacă în cursul judecății se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanța este obligată să pună în discuție noua încadrare și să atragă atenția inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecății, pentru a-și pregăti apărarea.”

 

D.C.C. nr. 350/2019

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 350/2019, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 377 alin. (4) teza întâi și art. 386 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care instanța de judecată se pronunță cu privire la schimbarea încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare printr-o hotărâre judecătorească care nu soluționează fondul cauzei.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 500/20.06.2019): Art. 377 („Cercetarea judecătorească în cazul recunoașterii învinuirii”) alin. (4) și art. 386 („Schimbarea încadrării juridice”) alin. (1) din Codul de procedură penală was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.