Neconstituționalitate (M. Of. nr. 499/20.06.2019): Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 384/2019

(M. Of. nr. 499 din 20 iunie 2019)

Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, obiecție formulată de Președintele României Neconstituționalitate

În M. Of. nr. 499 din 20 iunie 2019 s-a publicat Decizia Curții Constituționale prin care s-a dezbătut s-a reunit obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, obiecție formulată de Președintele României.

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, obiecție formulată de Președintele României

 

D.C.C. nr. 384/2019

Prin Decizia nr. 384/2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău este neconstituțională.

 

Curtea a reținut, în esență, în raport de criticile formulate de autorul sesizării, că legea ce face obiectul controlului de constituționalitate a fost adoptată cu încălcarea art. 1 alin. (4) referitor la principiul separației și echilibrului puterilor și alin.(5) sub aspectul condițiilor de calitate ale legii, art.61 alin.(1) referitor la rolul Parlamentului, art. 136 alin.(4) referitor la inalienabilitatea bunurilor proprietate publică și art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 499/20.06.2019): Legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.