Neconstituționalitate (M. Of. nr. 499/20.06.2019): Art. 281 („Nulităţile absolute”) alin. (4) lit. a), raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 88/2019

 

(M. Of. nr. 499 din 20 iunie 2019)

Codul de procedură penală Art. 281 („Nulitățile absolute”) alin. (4) lit. a) raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) Dispozițiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 499 din 20 iunie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 88/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (4) lit. a) raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală.

Astfel, Curtea a constatat că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 281 („Nulitățile absolute”) alin. (4) lit. a) raportate la art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

(1) Determină întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozițiilor privind: 

a) compunerea completului de judecată; 

b) competența materială și competența personală a instanțelor judecătorești, atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente; 

c) publicitatea ședinței de judecată; 

d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii; 

e) prezența suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii; 

f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum și a celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie. 

(2) Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere. 

(3) Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi invocată în orice stare a procesului. 

(4) Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) trebuie invocată: 

a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare; 

b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecății; 

c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea, când instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției”.

 

D.C.C. nr. 88/2019

 

Prin Decizia nr. 88/2019, Curtea Constituțională unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, raportate la art. 281 alin. (1) lit. f) din același act normativ, sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 499/20.06.2019): Art. 281 („Nulitățile absolute”) alin. (4) lit. a), raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.