Neconstituționalitate (M. Of. nr. 494/19.06.2019): Art. 126 („Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale”) alin. (6) din Codul de procedură penală

 

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 248/2019

(M. Of. nr. 494 din 19 iunie 2019)

Codul de procedură penală Art. 126 alin. (6) Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 494 din 19 iunie 2019 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 248/2019 privitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 126 („Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale”) alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală

„(4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor amenințat și aplicarea măsurilor de protecție prin ordonanță motivată, care se păstrează în condiții de confidențialitate.

(5) Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se mențin condițiile care au determinat luarea măsurilor de protecție, iar în caz contrar dispune, prin ordonanță motivată, încetarea acestora.

(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) se mențin pe tot parcursul procesului penal dacă starea de pericol nu a încetat”.

 

D.C.C. nr. 248/2019

Prin Decizia nr. 248/2019, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 126 alin. (6) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

 

În aceeași ședință, Curtea, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 126 alin. (4) și (5) din Codul de procedură penală.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 494/19.06.2019): Art. 126 („Măsurile de protecție dispuse în cursul urmăririi penale”) alin. (6) din Codul de procedură penală was last modified: iulie 19th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.