Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 94 alin. (1) lit. n) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative

Abstract

 As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in May 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) with reference to: the
new Code of criminal procedure, Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding the
corporate governance of state-owned enterprises, Law for amending and supplementing Law no.
47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court, Law no. 303/2004 on the
statute of judges and prosecutors, the Statute of civil servants with a special status within the
National Administration of Penitentiaries (ANP), Law no. 188/1999 on the status of civil servants,
as well as with reference to the Chamber of Deputies Decision no. 98/2017 on the amendment and
supplement of the Chamber of Deputies’ Regulation. 

Decizia CCR Actul normativ Articol Sumar
D.C.C.  nr. 166/2018 (M. Of. nr. 437 din 23 mai 2018) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 

(rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.)

Art. 94 alin. (1) lit. n) Dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n), referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative, la propunerea motivată a comisiei disciplinare, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă.

 

În M. Of. nr. 437 din 23 mai 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 166/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

„Art. 94

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

(…)

n) pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină;”.

 

D.C.C. nr. 166/2018

Prin Decizia nr. 166/2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative, la propunerea motivată a comisiei disciplinare, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă  sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 437/23.05.2018): Art. 94 alin. (1) lit. n) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Suspendarea de drept a raportului de serviciu pe durata cercetării administrative was last modified: iulie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii