Neconstituționalitate (M. Of. nr. 387/13.05.2020): Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă și O.U.G. nr. 34/2020 sunt neconstituţionale

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 152/2020

 

(M. Of. nr. 387 din 13 mai 2020)

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
Neconstituționalitate
O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

În M. Of. nr. 387 din 13 mai 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 152/2020 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului, referitoare la dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, precum și la cele ale O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale

„Art. 28

(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;

b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

c) suspendarea temporară a activității;

d) desființarea unor lucrări;

e) refacerea unor amenajări”.

 

O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

 

D.C.C. nr. 152/2020

 

Prin Decizia nr. 152/2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate  formulată de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale.

De asemenea, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate formulată de același autor și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său.

Pe de altă parte, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că dispozițiile art. 14 lit. c^1)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, precum și ordonanța de urgență, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 387/13.05.2020): Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și O.U.G. nr. 34/2020 sunt neconstituționale was last modified: iulie 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.