Neconstituționalitate (M. Of. nr. 377/14.05.2019): Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 140/2019
(M. Of. nr. 377 din 14 mai 2019)
Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 377 din 14 mai 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 140/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Obiectul controlului de constituționalitate

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie dispozițiile Legii pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care au următorul conținut:

– Art. I (cu referire la art. 71^3): „(1) Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanței, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanță și al subrogației.”;

– Art. I (cu referire la art. 71^4): „Debitorul-cedat care are calitatea de consumator se va putea elibera de datorie plătind cesionarului cel mult dublul prețului pe care acesta l-a plătit pentru a dobândi creanța, fără costuri suplimentare.”;

– Art. II: „Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prevederile art. 713 și 714 din O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică și contractelor de credit aflate în derulare la data intrării în vigoare.”

  

D.C.C. nr. 140/2019

Prin Decizia nr. 140/2019, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori este neconstituțională.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 377/14.05.2019): Legea pentru completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.