Neconstituționalitate (M. Of. nr. 332/2.05.2019): Art. 350 („Colaborarea cu organele de urmărire penală”) alin. (1) și sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art. 350 alin. (3) din Codul de procedură fiscală

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 72/2019

(M. Of. nr. 332 din 2 mai 2019)

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Art. 233^1, sintagma „care constituie mijloace de probă Dispozițiile art. 233^1 alin. (2)-(3) din Codul de procedură fiscală, respectiv ale art. 350 alin. (1) din Codul fiscal, precum și sintagma „care constituie mijloace de probe”, prevăzută de aceleași articole, sunt neconstituționale
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Art. 350, sintagma „care constituie mijloace de probă

 

În M. Of. nr. 332 din 2 mai 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 72/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 233^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv a sintagmei „care constituie mijloace de probă”, prevăzută la art. 233^1 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 cu referire la alin. (2)-(3), precum și la art. 350 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu referire la alin. (1)  al articolului din același act normativ.

Astfel, Curtea a constatat că respectivele dispoziții sunt neconstituționale.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 233^1 (Colaborarea cu organele de urmărire penală)din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

„(1) În situația în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce intră în sfera de aplicare a accizei, organele de urmărire penală pot efectua activități de constatare, cercetare și conservare de probe.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) organele de urmărire penală solicită de îndată organelor cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale conform obiectivelor stabilite.

(3) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situații de fapt și este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuează verificări fiscale.

(4) În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(5) Rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală în înțelesul art. 110”.

 

Art. 350 („Colaborarea cu organele de urmărire penală”) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

„(1) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situații de fapt și este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul ANAF efectuează controale fiscale.

(2) În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată ANAF efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(3) Rezultatul controalelor prevăzute la alin. (1) și (2) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală în sensul prezentului cod”.

 

D.C.C. nr. 72/2019

 

Prin Decizia nr. 72/2019, Curtea Constituțională unanimitate de  voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că:

– dispozițiile art. 233^1 alin. (2) și alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 și ale art. 350 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 sunt neconstituționale;

– sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art. 233^1 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 cu referire la alin. (2) și alin. (3) din același articol este neconstituțională;

– sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art. 350 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 cu referire la alin. (1)  din același articol este  neconstituțională.

De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea a respins:

– ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 233^1 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, excepție ridicată de aceleași părți în același dosar al aceleiași instanțe;

– ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de aceleași părți în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art. 233^1 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 și ale art. 350 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 332/2.05.2019): Art. 350 („Colaborarea cu organele de urmărire penală”) alin. (1) și sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art. 350 alin. (3) din Codul de procedură fiscală was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.