Neconstituționalitate (M. Of. nr. 311/10.04.2018): Art. 69 alin. (5) din Statutul funcţionarilor publici

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 818/2017

(M. Of. nr. 311 din 10 aprilie 2018)

Art. 69 alin. (5) din Statutul funcționarilor publici Dispozițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 – neconstituționale
Art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006
Dispozițiile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 – constituționale

 

În M. Of. nr. 311 din 10 aprilie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 818/2017 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a ale art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Statutul funcționarilor publici

„Art. 69

(5) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, după consultarea organizațiilor sindicale ale funcționarilor publici, reprezentative la nivel național”.

Legea nr. 251/2006

„Art. VII

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;”.

 

D.C.C. nr. 818/2017

Prin Decizia nr. 818/2017, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, formulată de către Tribunalului Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale.

De asemenea cu aceeași ocazie, tot cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 311/10.04.2018): Art. 69 alin. (5) din Statutul funcționarilor publici was last modified: iunie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.