Neconstituționalitate (M. Of. nr. 311/10.04.2018): Art. 69 alin. (5) din Statutul funcţionarilor publici

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 818/2017

(M. Of. nr. 311 din 10 aprilie 2018)

Art. 69 alin. (5) din Statutul funcționarilor publici Dispozițiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 – neconstituționale
Art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006
Dispozițiile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 – constituționale

 

În M. Of. nr. 311 din 10 aprilie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 818/2017 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a ale art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Statutul funcționarilor publici

„Art. 69

(5) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, după consultarea organizațiilor sindicale ale funcționarilor publici, reprezentative la nivel național”.

Legea nr. 251/2006

„Art. VII

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:

a) normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;”.

 

D.C.C. nr. 818/2017

Prin Decizia nr. 818/2017, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, formulată de către Tribunalului Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale.

De asemenea cu aceeași ocazie, tot cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 311/10.04.2018): Art. 69 alin. (5) din Statutul funcționarilor publici was last modified: iunie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii