Neconstituționalitate (M. Of. nr. 277/28.03.2018): Dispozițiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

 

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 53/2018

(M. Of. nr. 277 din 28 martie 2018)

Articolul unic din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 Dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 sunt neconstituționale

 

În M. Of. nr. 277 din 28 martie 2018, s-a publicat D.C.C. nr. 53/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind prevederile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Obiectul sesizării îl constituie articol unic din Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.). Acesta prevede:

„La art. 31, după alin. (5), se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

«(6) Ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor noi mandate se face pe baza propunerii comisiei de validare prin ordin al prefectului.

(7) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (6) se emite în termen de 2 zile de la data înregistrării propunerii comisiei de validare».

La art. 40 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 40. — (1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție, cu excepția situației în care, în ședința respectivă se propune și validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali noi, dacă validarea ar asigura prezența majorității consilierilor locali în funcție.»

La art. 95, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 95. — (1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție, cu excepția situației în care, în ședința respectivă se propune și validarea unui sau a unor consilieri județeni noi, dacă validarea ar asigura prezența majorității consilierilor județeni în funcție»”.

 

D.C.C. nr. 53/2018

Prin Decizia nr. 53/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis obiecția de neconstituționalitate, formulată de către Președintele României, și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 277/28.03.2018): Dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.