Neconstituționalitate (M. Of. nr. 2/3.01.2019): Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) NCPC în interpretarea Deciziei ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 874/2018 

(M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 2019)

Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) NCPC în interpretarea Deciziei ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018 Dispozițiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ (Completul DCD/C) nr. 52 din 18 iunie 2018, sunt neconstituționale.

 

În M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 874/2018 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018.  

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate  

 

Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) din Codul de procedură civilă

„Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.”

 

D.C.C. 874/2018

 

Prin Decizia nr. 874/2018, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Banca Comercială Română – S.A. din București și a constatat că „dispozițiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018, sunt neconstituționale”.

 

Pe de altă parte, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum și excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 2/3.01.2019): Art. 27 („Legea aplicabilă hotărârilor”) NCPC în interpretarea Deciziei ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018 was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.