Neconstituționalitate (M. Of. nr. 216/09.03.2018): sintagma „numai după identificarea acestora” din O.U.G. nr. 155/2001 privind adoptarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 23/2018
(M. Of. nr. 216 din 9 martie 2018)
Art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001 (M. Of. nr. 794 din 13 decembrie 2001; cu modif. ult.) Sintagma „numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”, este neconstituțională.

În M. Of. nr. 216 din 9 martie 2018, a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 23/2018 din 23 ianuarie 2017 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^3 alin. (5) și art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001 privind adoptarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (M. Of. nr. 794 din 13 decembrie 2001; cu modif. ult.).

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

O.U.G. nr.155/2001

„Art. 13^3

(…)

(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie și se suportă de către aparținător”.

(…)

„Art. 13^4

Acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân și a celor ce urmează să fie dați spre adopție se efectuează numai după identificarea acestora”.

 

D.C.C. nr. 23/2018

 

Prin D.C.C. nr. 23/2018 din 23 ianuarie 2017, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^3 alin. (5) și art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001, formulată de Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie în Dosarul nr. 920/33/2015 al Curții de Apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, și a constatat că sintagma „numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”, este neconstituțională.

 

Curtea a reținut că prevenirea și controlul bolilor transmisibile atât de la om la om cât și de la animale la om sunt necesare, dând efectivitate și constituind o garanție a respectării art. 34 din Constituție. În acest sens, potrivit art. 1 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării, fiind parte a politicilor publice în domeniul sănătății dezvoltate în temeiul prevederilor constituționale anterior citate și a celor infra-constituționale (legale).

Curtea a reținut că legiuitorul, prin sintagma numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art. 13^4 din O.U.G. nr. 155/2001, a condiționat acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân de identificarea în prealabil a câinilor de către proprietar. În condițiile în care rabia este o boală transmisibilă de la animal la om care are ca rezultat moartea ca urmare a infectării, condiționarea vaccinării de identificarea câinelui este de natură a aduce atingere art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății din Constituție, sub aspectul măsurilor de prevenție pe care statul trebuie să le adopte.

De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^3 alin. (5) din O.U.G. nr. 155/2001.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 216/09.03.2018): sintagma „numai după identificarea acestora” din O.U.G. nr. 155/2001 privind adoptarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.