Neconstituționalitate (M. Of. nr. 204/06.03.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 61/2018
(M. Of. nr. 204 din 6 martie 2018)
Art. I pct. 5, pct. 15 [cu referire la sintagma „comisiile parlamentare de control al serviciilor de informații”], pct. 19, pct. 20 și pct. 62 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 Dispozițiile art. I pct. 5, pct. 15 [cu referire la sintagma „comisiile parlamentare de control al serviciilor de informații”], pct. 19, pct. 20 și pct. 62 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt neconstituționale.
Art. I pct. 4, pct. 7, pct. 34, și pct. 48 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 Dispozițiile art. I pct. 4, pct. 7, pct. 34, și pct. 48 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt constituționale, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În M. Of. nr. 204 din 6 martie 2018, a fost publicată Decizia CCR nr. 61/2018 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecțiile de neconstituționalitate privind la dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție constituită în Secții Unite și, respectiv de un număr de 52 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii:

Art. I pct. 5:

„La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins: «(5^1) Judecătorii și procurorii detașați la alte autorități decât instanțe sau parchete nu pot candida pentru funcția de membru al CSM. Judecătorii și procurorii delegați, precum și cei detașați la alte instanțe sau parchete nu pot candida decât pentru instanța sau parchetul de la care au fost delegați sau detașați»”.

Art. I pct. 15:

„La articolul 18, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(2) Înainte de transmiterea listei (s.n. – cuprinzând magistrații aleși ca membri ai CSM în adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor către Biroul permanent al Senatului:

a) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică și comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii și procurorii aleși au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea;

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării și comisiile parlamentare de control al serviciilor de informații verifică și comunică Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul verificărilor privind calitatea de ofițer acoperit, colaborator sau informator al serviciilor de informații a judecătorilor și procurorilor aleși, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, în acest sens.

(3) Biroul permanent al Senatului înaintează lista prevăzută la alin.

(1) Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru întocmirea unui raport.

(4) Senatul, în prezența majorității membrilor săi, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, validează lista cuprinzând magistrații aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii»”.

Prevederile art. I pct. 19 și pct. 20 modifică și completează art. 24 din Legea nr. 317/2004, în sensul introducerii unei noi modalități de alegere a conducerii CSM. Astfel ele fac referire la art. 24 alin. (2) și alin. (2^1)-(2^3) și reglementează procedura de alegere a președintelui Secției de judecători (care devine președinte de drept al Consiliului Superior al Magistraturii) și al președintelui Secției de procurori (care devine vicepreședinte de drept al Consiliului).

 

D.C.C. nr. 61/2018

 

Prin Decizia nr. 61/2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct. 5, pct. 15 [cu referire la sintagma „comisiile parlamentare de control al serviciilor de informații”], pct. 19, pct. 20 și pct. 62 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt neconstituționale.

 

De asemenea, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I, pct. 4, pct. 7 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În plus, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I pct. 34 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 și ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiile art. I pct. 48 din aceeași lege, constatând că acestea sunt și ele constituționale, în raport de criticile formulate.

În motivarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a reținut, în esență, următoarele:

– prevederile art. I pct. 5, cu referire la art. 7 alin. (5^1) din Legea nr. 317/2004, conțin paralelisme legislative, aceeași soluție juridică fiind reglementată și la art. I pct. 4, cu referire la art. 7 alin. (5) teza întâi din lege, ceea ce contravine dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție, cu privire la principiul legalității în componenta sa privind calitatea legii;

– prevederile art. I pct. 15, cu privire la sintagma „comisiile parlamentare de control al serviciilor de informații” cuprinsă la art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, sunt neconstituționale – astfel cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 45 din 30 ianuarie 2018 privind obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor – prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. (4) din Constituție, referitoare la principiul separării și echilibrului puterilor în stat;

– prevederile art. I pct. 19 și 20, cu referire la art. 24 alin. (1) și (2), și, respectiv, la art. 24 alin. (2^1)-(2^3) din Legea nr. 317/2004, sunt contrare dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit cărora președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales dintre magistrații judecători și procurori, membri aleși ai Consiliului;

– art. I pct. 62, cu referire la art. 55 alin. (10) și (11) din Legea nr. 317/2004 și care reglementează procedura revocării președintelui sau vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii, contravin, pentru identitate de rațiune, acelorași norme fundamentale anterior menționate, referitoare la alegerea conducerii Consiliului.

În ceea ce privește obiecția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. I pct. 34 din legea examinată, aceasta a fost respinsă, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ca inadmisibilă, obiecția fiind, sub acest aspect, nemotivată.

În fine, Curtea a apreciat ca neîntemeiate criticile de neconstituționalitate intrinsecă privind dispozițiile art. I pct. 4, pct. 7 și pct. 48 din legea supusă controlului de constituționalitate, precum și pe cele privind neconstituționalitatea extrinsecă a legii, în ansamblul său.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 204/06.03.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.