Neconstituționalitate (M. Of. nr. 199/05.03.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea şi completarea Statutului judecătorilor şi procurorilor

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 45/2018
(M. Of. nr. 199 din 5 martie 2018)
Unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 Unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor au fost declarate neconstituționale.

În M. Of. nr. 199 din 5 martie 2018, a fost publicată Decizia CCR nr. 45/2018 din 5 decembrie 2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate privind unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

 

Obiectul sesizării

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

 

D.C.C. nr. 45/2018

 

Prin Decizia pronunțată în ședința din 30 ianuarie 2018, Curtea Constituțională a admis obiecțiile de neconstituționalitate, formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și, respectiv, de un număr de 56 de deputați, și a constatat că dispozițiile art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă și ultimă și alin. (2) teza a doua], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) sintagmele „comisiile speciale parlamentare pentru controlul activităților serviciilor de informații” și „informare conformă” și alin. (7) sintagma „precum și procedurile judiciare”], pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7) și (8)], pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autorități publice, în orice funcții, inclusiv cele de demnitate publică numite” și „precum și la instituții ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, la solicitarea Ministerului Justiției”], pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma „nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8” prin raportare la art. 62 alin. (1^3)], pct. 112 [cu referire la art. 62^2 și art. 62^4], pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)], pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma „funcția de ministru al justiției”], pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (2^1) și (2^2)], pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) și (5^2)], pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma „funcția de ministru al justiției”], pct. 156 [cu referire la art. 96 alin. (3)-(5) și (8) teza întâi], pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)] și pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi și art. 114] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor sunt neconstituționale.

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, obiecția de neconstituționalitate privind dispozițiile art.I pct.77 [cu referire la art.52 alin.(3)], pct.108 [cu referire la art.62 alin.(12) și (13)] și pct.112 [cu referire la art.623] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

De asemenea, Curtea a respins ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că dispozițiile art.I pct.2 [cu referire la art.2 alin.(3) teza a treia], pct.9 [cu referire la art.7 alin.(5) teza finală], pct.12 [cu referire la art.9 alin.(3)], pct.44, pct.53 [cu referire la art.39 alin.(3) și (5)], pct.54 [cu referire la art.40 alin.(4)], pct.69 [cu referire la art.49 alin.(1)], pct.87 [cu referire la art.53 alin.(9) teza întâi și (10)], pct.88 [cu referire la art.54 alin.(3)], pct.156 [cu referire la art.96 alin.(1), (2), (6), (7), (8) teza a doua, alin.(9) și (10)], pct.160 [cu referire la art.100 alin.(1) lit.d1)] și pct.161 [cu referire la art.100 alin.(2)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În plus, au fost exprimate și două opinii separate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 199/05.03.2018): unele dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Statutului judecătorilor și procurorilor was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.