Neconstituționalitate (M. Of. nr. 198/11.03.2020): Art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) şi art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 12/2020

(M. Of. nr. 198 din 11 martie 2020)

 

Art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 198 din 11 martie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 12/2020 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

Obiectul sesizării de neconstituționalitate

Art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

– Art. 7 alin. (6): „Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:

a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;

b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului.

 

Art. 11 alin. (1) lit. e) și alin. (2): „(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: […]

e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoștință, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.

 

 

 

D.C.C. nr. 12/2020

Prin Decizia nr. 12/2020, Curtea Constituțională  a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile, iar sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător” din cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. (6) și dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Neconstituționalitate (M. Of. nr. 198/11.03.2020): Art. 7 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. e) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 was last modified: aprilie 8th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.