Neconstituționalitate (M. Of. nr. 177/26.02.2018): art. 102 („Excluderea probelor obţinute în mod nelegal”) alin. (3) din NCPP – sintagma „excluderea probei”

Abstract

As a result of the activity carried out by the Constitutional Court, in March 2018, several
decisions were published (pleas and objections of unconstitutionality granted) relating to art. 102
(“Exclusion of the evidence illegally obtained”) paragraph (3) of the NCCP, art. 233^1
(“Cooperation with the criminal prosecution bodies”) of the Code of tax procedure, and also
concerning certain provisions of the Law on the amendment and supplement to the Status of judges
and prosecutors, Law on the approval of the G.E.O. no. 96/2016 on the amendment and supplement
of certain legal acts in the fields of education, research, professional training and health, Law on the
amendment and supplement of Law no. 317/2004 on the organization and functioning of the
Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 155/2001 on the approval of a stray dogs management
program, as well as the provisions of Law on the amendment and supplement of Law no. 215/2001
on local public administration.

Decizia CCR Actul normativ Sumar
D.C.C. nr. 22/2018 Art. 102 alin. (3) din NCPP

Dispozițiile art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înțelege și eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

În M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018, a fost publicată Decizia nr. 22/2018 din 18 ianuarie 2018, cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală.

 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

 

Art. 102 („Excluderea probelor obținute în mod nelegal”) alin. (3) Codul de procedură penală

„(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei”.

 

D.C.C. nr. 22/2018

 

Prin Decizia nr. 22/2018 din 18 ianuarie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate formulată în Dosarul nr. 11.523/63/2015 al Tribunalului Dolj – Secția penală și pentru cauze cu minori, și a constatat că: dispozițiile art. 102 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înțelege și eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.

 

Curtea a reținut că accesul permanent al judecătorului învestit cu soluționarea cauzei penale la mijloacele materiale de probă declarate nule (nulitate absolută sau relativă) nu poate avea ca efect decât o readucere în atenția judecătorului, respectiv o reîmprospătare a memoriei acestuia cu informații care pot fi de natură a-i spori convingerile referitoare la vinovăția/nevinovăția inculpatului, dar pe care nu le poate folosi, în mod legal, în soluționarea cauzei. Așa fiind, excluderea juridică a probelor obținute în mod nelegal și declarate nule în procesul penal, în lipsa înlăturării acestora din dosarele penale, este insuficientă pentru o garantare efectivă a prezumției de nevinovăție a inculpatului și a dreptului la un proces echitabil al acestuia.

În consecință, Curtea a constatat încălcarea art. 21 alin. (3) și a art. 23 alin. (11) din Constituție.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (3) și art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, excepție ridicată în același dosar.

 

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 177/26.02.2018): art. 102 („Excluderea probelor obținute în mod nelegal”) alin. (3) din NCPP – sintagma „excluderea probei” was last modified: mai 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.