Neconstituționalitate (M. Of. nr. 134/20.02.2019): Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 64/2019

(M. Of. nr. 134 din 20 februarie 2019)

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Art. I pct. 6 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (2^2) și (2^3)], art. I pct. 8 [cu referire la art. 5 alin. (6)], art. I pct. 10 [cu referire la art. 6 alin. (2)] și art. I pct. 11 [cu referire la art. 7 alin. (1) lit. e)] Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 134 din 20 februarie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 64/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Astfel, Curtea a constatat neconstituționalitatea mai multor dispoziții ale respectivului act normativ.

 

Obiectul controlului de constituționalitate

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

 

D.C.C. nr. 64/2019

 

Prin Decizia nr. 64/2019, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (2^2) și (2^3)], art. I pct. 8 [cu referire la art. 5 alin. (6)], art. I pct. 10 [cu referire la art. 6 alin. (2)] și art. I pct. 11 [cu referire la art. 7 alin. (1) lit. e)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități sunt neconstituționale.

 

Pe de altă parte, Curtea a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că art. I pct. 14 [cu referire la art. 9 alin. (2^2)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și legea în ansamblul său sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 134/20.02.2019): Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.