Neconstituționalitate (M. Of. nr. 134/20.02.2019): Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Decizia Curții Constituționale Actul normativ Articol Sumar
D.C.C. nr. 64/2019

(M. Of. nr. 134 din 20 februarie 2019)

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Art. I pct. 6 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (2^2) și (2^3)], art. I pct. 8 [cu referire la art. 5 alin. (6)], art. I pct. 10 [cu referire la art. 6 alin. (2)] și art. I pct. 11 [cu referire la art. 7 alin. (1) lit. e)] Neconstituționalitate

 

În M. Of. nr. 134 din 20 februarie 2019, s-a publicat D.C.C. nr. 64/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Astfel, Curtea a constatat neconstituționalitatea mai multor dispoziții ale respectivului act normativ.

 

Obiectul controlului de constituționalitate

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

 

D.C.C. nr. 64/2019

 

Prin Decizia nr. 64/2019, Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 [cu referire la art. 5 alin. (1) și (2)], art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (2^2) și (2^3)], art. I pct. 8 [cu referire la art. 5 alin. (6)], art. I pct. 10 [cu referire la art. 6 alin. (2)] și art. I pct. 11 [cu referire la art. 7 alin. (1) lit. e)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități sunt neconstituționale.

 

Pe de altă parte, Curtea a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că art. I pct. 14 [cu referire la art. 9 alin. (2^2)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și legea în ansamblul său sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 134/20.02.2019): Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități was last modified: martie 5th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii